Основно училище "Цветан Спасов"

За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да обичаш това, което преподаваш,
и тези, на които преподаваш!

Основно училище"ЦВЕТАН СПАСОВ"

Основно училище" Цветан Спасов" е със стогодишна история. Училището съхранява най- добрите традиции във възпитанието и развитието на творческите способности на децата в прогимназиалния етап на образование от пети до седми клас.